Uniek Individueel ondernemers coaching Traject

Succesvol duurzaam produceren en ondernemen

Er is reeds veel informatie beschikbaar via diverse kanalen te vinden over duurzaam produceren en verantwoord ondernemen in Suriname. Maar hoe kunnen ondernemers ook echt succesvol aan de slag? Hoe stellen ze een goed ondernemersplan op? Hoe en vooral waarmee starten ze? Wanneer weten ze of ze op de juiste weg zitten met hun idee? En waar krijgen ze hulp bij het bestendigen van hun onderneming.

Doelgroep

Om ondernemers hiermee te kunnen helpen is Ondernemershuis Paramaribo het individueel ondernemers coaching traject gestart. Dit coaching traject is bedoeld voor ondernemers  die willen  beginnen met een bedrijf en een concreet idee of plan hebben maar ook voor ondernemers die al in de opstartfase ( +/- 2 jaar)  zijn. Deze ondernemers zijn vaak nog aan het plannen maar hebben  soms nog geen (gedegen) ondernemersplan. Een een mentor met voldoende praktijk ervaring kan daarbij  begeleiden naar het volgende niveau en om verder te kunnen groeien. Vooral voor ondernemers die bewust duurzaam willen ondernemen en daarbij gebruik willen maken van innovatieve productiemethoden en nieuwe technologieën is dit coaching traject geschikt.

Het individueel ondernemers coaching traject uitgezet in tijd

Tijdens dit traject krijgt de ondernemer/start-ups  2 tot 6 maanden een intensief coaching traject van een mentor/coach.

Onze mentoren hebben verschillende profielen, te denken aan  zowel mentoren met een corporate-achtergrond als  ondernemers die “from scratch” begonnen zijn. Wij zorgen minimaal een keer in de maand voor een contactmoment met de mentor, soms vaker afhankelijk van de groeifase en vraag  van de ondernemer/start-up.  

Onze aanpak zorgt er voordat u de ondernemer begeleiding en gedegen advies krijgt bij het opzetten of uitbouwen van de structuur van uw bedrijf en het aflijnen van de markt waarop u zich moet richten.


Aanmelden

Na een intake gesprek, maken wij een voorstel en planning opmaat. Waarbij de ondernemers/start-ups  die wij begeleiden, zonder ons coaching traject vast ook succesvol worden. Dit coaching traject is bedoeld  als extra hulp in de voorbereiding en startfase en om de groei te versnellen  Zie het traject daarom als  een ondernemersboost voor de onderneming/bedrijf om uw bedrijf verder te helpen.

Bewust van de blinde vlekken  Uit diverse onderzoeken is gebleken dat indien men bij het opstarten van een bedrijf hulp krijgt van een ondernemersadviseur  de kans dat een bedrijf na 5 jaar nog bestaat wordt vergroot met 87%. Dat zelfkennis niet vanzelf aanwezig is blijkt uit het feit dat 50% van alle mensen die een bedrijf starten na 5jaar weer gestopt zijn (vaak al na het eerste jaar).  

Wat zorgt ervoor dat een onderneming wel meer kans van slagen heeft  en baat heeft bij het individueel ondernemers coaching traject?

  • Het plan moet opschaalbaar zijn, dat is een gewenste vereiste.
  • Daarnaast is het belangrijk dat de ondernemer openstaan voor feedback en weten wat ze nog niet kunnen. Veel ondernemers/start-ups hebben last van blinde vlekken; ze komen bijvoorbeeld  met een marketingplan dat met de nodige gaten zit maar zijn er zelf van overtuigd dat ze bijzonder goed bezig zijn. Dan is het moeilijk om ze daar inzicht in te geven en dat vertraagt de groei en fit zijn van het plan/bedrijf.

Het Individuele Ondernemers-Traject in zijn geheel bestaat uit 2 delen.

  • Deel 1: Inhoudelijke sessies (8 keer over een periode van 2-6 maanden)
  • Deel 2: Bestendigen van de onderneming (6-8 maanden)

Deel 1: Inhoudelijke sessies

In een totaal van acht sessies komt er per sessie steeds een specifiek onderdeel van belang voorhet ondernemersplan aan de orde. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:marketing, financiën, administratie, wetten of regelgeving, netwerken etc. Deze sessies zijn in de praktijk goed toepasbaar  en vormen de basis om uw idee voor een onderneming in Suriname goed uit te werken.

Een sessie heeft een praktijk gedeelte waarbij het mogelijk is dat  we bedrijven bezoeken of bezoek krijgen van een ondernemer (mentor) die het thema van de bijeenkomst in de praktijk zal toelichten. Tevens zullen er Go see opdrachten worden gegeven waarbij de ondernemers/start-ups in latere fase zelf op pad gaan bij ondernemers.

Sessie 1 t/m 4 is gericht op ‘u als ondernemer’ wat verwacht u, tegen welke uitdagingen kunt u  aanlopen etc.

Sessie 5 t/m 8 is gericht op het opdoen van ondernemersvaardigheden.


Sessie 1: Kennismaken/Ondernemerschap/MVO

Start traject; Kennismaken, Community building, vertrouwen en veiligheid en integriteit. De deelnemer ‘krijgen’ een ‘mentor’; waar u tussen en tijdens de bijeenkomsten voor vragen en overleg terecht kan. Wat brengt u hier? Wat is uw verhaal: Waar komt u  vandaan? Waar staat u nu? Waar wil u heen? Tevens maakt de deelneemster de Ondernemerstest welke vanaf de 2de sessie gebruikt zal worden.

In deze bijeenkomst schetsen we ook het kader voor ondernemerschap in de huidige tijd. Welke vormen van ondernemerschap zijn er eigenlijk? We besteden aandacht aan de toenemende verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij om zelf zaken op te pakken, om ‘ondernemend’ te zijn.  U wilt graag een onderneming starten maar wat verwacht u van het ondernemerschap. Welke beelden en opvattingen over ondernemerschap heeft  u en wat kan dat voor u betekenen, maar ook hoe realistisch zijn deze. We wisselen beelden uit met betrekking tot verwachtingen en verlangens.

Sessie 2: Kansrijk als ondernemer

Tijdens de 2e sessie wordt u als ondernemer in spe getriggerd om na te denken over de vraag: “Wat voor type ondernemer ben ik?” Waar ben ik goed in, waar heb ik steun van anderen voor nodig? Wat zijn de uitdagingen waar ik tegenaan kan lopen in het ondernemerschap en hoe ga ik daar mee om? Hierbij  brengt u zelf een casus in

Voor u is  het een spiegel die zorgt voor herkenning, bewustwording en nieuwe perspectieven opent. Het laat zien dat iedereen talenten heeft waardoor de deelnemers vertrouwen krijgen in eigen kwaliteiten en de eigen onzekerheid afneemt. Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar verschillende kanten van de ondernemer. In welke kant voelt u het meest krachtig?

Sessie 3 Pitch idee /jezelf presenteren

Oefenen  wij het  idee  te presenteren incl. feedback, op het eigen vakmanschap en het zorgt voor nieuwe inspiratie. Tegelijkertijd leert u uw verhaal te doen en  uw zichzelf te manifesteren. Tevens werkt u  aan de visie en missie van het bedrijf. De stip op de horizon.

Sessie 4 Doel en Strategie

Hierbij gaat u nadenken over uw strategie en de haalbaarheid van businessplan. Zit er genoeg lange termijn visie in en zijn de gestelde targets haalbaar? Wat staat er over 5 jaar en welke doelen worden in welke periode gehaald. Is de doelgroep die in het begin bepaald is nog steeds de juiste en is de strategie over meerdere assen ingezet? U leert het geheel vanuit een analytische invalshoek  te bekijken en het groter geheel te zien van uw plan/idee.  

Sessie 5 Financiën

Naast de strategie en de gestelde doelen voor een plan is de financiele haalbaarheid het belangrijkste waar een ondernemer zich in moet verdiepen. Een plan kan namelijk heel mooi zijn in verhaal maar volledig onuitvoerbaar blijken als men gaat kijken naar de financiele haalbaarheid. Hiervoor zijn verschillende beproefde methodieken beschikbaar. Hiervan zullen wij een aantal nader toelichten en deze samen door middel van interactieve sessies in praktijk brengen zodat u zelf kunt oefenen. 

Sessie 6 Marketing/Sociaal/Commercie

Het is bewezen dat indien de marketing strategie de juiste is, uw product zichzelf zal verkopen. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij in op het begrip marketing, het verschil met sales en het belang van een onderdeel dat de laatste jaren onlosmakelijk verbonden is geworden met marketing, namelijk Social Media dus social selling en de inzet daarvan als onderdeel van uw bedrijfsstrategie. De ondernemer zal door middel van voorbeelden uit de praktijk kennismaken met verschillende platformen en methodieken inzetbaar voor verschillende soorten organisaties, producten en diensten.

Sessie 7 Netwerken

Minstens zo belangrijk als een goed plan is het kunnen bouwen en onderhouden van relaties en netwerken. Dat dit niet voor een ieder even makkelijk is blijkt heel vaak uit het feit dat vooral startende ondernemers netwerken “eng” vinden en dit meestal niet op de juiste manier inzetten als onderdeel van hun bedrijfsstrategie. Hierdoor worden heel veel kansen gemist, waar met een aantal simpele technieken gauw verbetering in gebracht kan worden. Tijdens deze bijeenkomst behandelen wij een aantal van deze technieken en zullen wij ook handvatten aanreiken om u op weg te helpen.


Bijeenkomst 8 Aflsuiting:  Pitch /investeerder

Afronding: Eindgesprek en presentatie Pitch of plan. En hebben we een concreet stappenplan. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek waarin samen met u de balans wordt opgemaakt. Indien nodig wordt u doorgeleid naar het reguliere circuit, zoals ondernemersvereniging(en), gematch met een mogelijk investeerder of financiële instelling.


*Deel 2: Bestendigen van de onderneming (6-8 maanden)
Bij het opstarten en het bestendingen van de onderneming hoort begeleiding op maat door een adviseur/sparringpartner waarbij  de ondernemer/deelnemer wegwijs gemaakt wordt in de verschillende  manieren van ondernemen en gebruiken. Hier valt te denken aan hulp bij het opstarten met name een verdieping in het bepalen van de doelgroep, invulling geven aan productzichtbaarheid,uitwerking van de inzet van de diversie sociale media platformen, netwerken etc. Het is een individuele coaching en een aanvulling op  het eerste deel van ons coaching traject. Waarbij we ingaan op zaken die zich dan opdoen en specifieke vragen. Het is coaching in het doen. Juist in de beginfase van het ondernemerschap zullen de deelnemers nieuwe stappen zetten en drempels moeten overwinnen.