Ondernemersplan traject

Heb je een te gek business idee of innovatief plan en wil je dit uitwerken samen met experts ? Kom naar onze informatie bijeenkomst : Ondernemersplan-traject "Schrijf een doordacht en professioneel ondernemersplan" Roseveltkade 38 op donderdag 3 oktober om 17.00 uur.

Het Ondernemershuis Paramaribo, OHP, biedt een training aan in een tijdsperiode van 2 maanden (6 sessies) leer je hoe je een ondernemersplan opstelt en vervolgens ook moet gebruiken. Tijdens onze informatie avond is er een inleiding en toelichting van de verschillende onderdelen en maak je kennis met het team van trainer en experts

Deel 1: Inhoudelijke sessies (2 maanden)

In een totaal van 6 sessies komt er per sessie steeds een specifiek onderdeel van belang voor het ondernemersplan aan de orde. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: omgevingsanalyses, marketing, innovatie, duurzaamheid, financiën, netwerken etc. Deze sessies worden gegeven met als doel het schrijven van een ondernemersplan. Hier laat je zien dat je de doelstellingen helder voor ogen hebt en dat je hoofdzaken van bijzaken kunt scheiden. Je krijgt meteen als opdracht mee om een ondernemersplan op te stellen, welke concrete vormen zal aannemen in de 6 sessies. Hiernaast krijg je naar behoefte ook huiswerk mee.

Sessie 1: Kennismaken/Ondernemerschap/MVO/Innovatief/duurzaam/bewust

Er zullen vragen aan bod komen waarbij wij stap voor stap de verschillende onderdelen zullen behandelen:

  • Wie ben jij als persoon en wat zijn je ambities?
  • Wat verwacht je van deze sessies?

In deze bijeenkomst schetsen we ook het kader voor ondernemerschap in de huidige tijd. We besteden aandacht aan de toenemende verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij om zelf zaken op te pakken, om ‘ondernemend’ te zijn. De deelnemers willen graag een onderneming starten maar wat verwachten ze van het ondernemerschap. Ze hebben beelden en opvattingen over ondernemerschap en wat dat voor hen kan betekenen, maar hoe realistisch zijn deze. We wisselen gedachten met betrekking tot verwachtingen en verlangens.

Sessie 2: Jezelf presenteren

De deelnemers maken kennis met elkaars idee en geven elkaar feedback. Daardoor krijgt iedereen een scherper zicht op waar men staat in de groep, op het eigen vakmanschap en het zorgt voor nieuwe inspiratie. Tegelijkertijd leren de deelnemers zichzelf te profileren en te presenteren.

Sessie 3: Inleiding in marketing

Tijdens de 3e sessie worden de deelnemers getriggerd om na te denken over de vraag: “Wat voor type ondernemer ben ik?” Waar ben ik goed in, waar heb ik steun van anderen voor nodig? Wat zijn de uitdagingen waar ik tegenaan kan lopen in het ondernemerschap en hoe ga ik daar mee om? Heeft jouw bedrijf bestaansrecht? Hoe groen is jouw bedrijf? Voor de deelnemers is het een spiegel die zorgt voor herkenning, bewustwording en nieuwe perspectieven opent. Het laat zien dat iedereen talenten heeft waardoor de deelnemers meer vertrouwen krijgen in eigen kwaliteiten en de eigen onzekerheid afneemt. Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar verschillende kanten van de ondernemer. In welke kant voelen zij zich het meest krachtig?

Sessie 4: Marketing/Sociaal/Netwerken/Commercie

Het is bewezen dat indien je marketingstrategie de juiste is, jouw product zichzelf zal verkopen. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij in op het begrip marketing, het verschil met sales en het belang van een onderdeel dat de laatste jaren onlosmakelijk verbonden is geworden met marketing, namelijk Social Media en de inzet daarvan als onderdeel van jouw bedrijfsstrategie. Met de marketingmix vertaal je jouw plannen naar een praktische aanpak. Minstens zo belangrijk als een goed plan is het kunnen bouwen en onderhouden van relaties en netwerken. Dat dit niet voor eenieder even makkelijk is blijkt heel vaak uit het feit dat vooral startende ondernemers netwerken “eng” vinden en dit meestal niet op de juiste manier inzetten als onderdeel van hun bedrijfsstrategie.

Sessie 5: Doel en Strategie

De deelnemers gaan nadenken over hun strategie en de haalbaarheid van businessplan. Zit er genoeg lange termijnvisie in en zijn de gestelde targets haalbaar? Wat staat er over 5 -10 jaar en welke doelen worden in welke periode gehaald. Is de doelgroep die in het begin bepaald is nog steeds de juiste en is de strategie over meerdere assen ingezet? De deelnemers leren het geheel vanuit een analytische invalshoek te bekijken en het groter geheel te zien van hun plan/idee. Dit gedeelte gaat uitgebreid in op jouw bedrijf, de bedrijfsplannen én maakt melding van belangrijke ontwikkelingen in jouw branche.

Sessie 6: Financiën

Naast de strategie en de gestelde doelen voor een plan is de financiële haalbaarheid het belangrijkste waar een ondernemer zich in moet verdiepen. Een plan kan namelijk heel mooi zijn in verhaal maar volledig onuitvoerbaar blijken als men gaat kijken naar de financiële haalbaarheid. Hiervoor zijn verschillende beproefde methodieken beschikbaar. Hiervan zullen wij een aantal nader toelichten en deze samen met de ondernemers door middel van interactieve sessies in praktijk brengen zodat zij zelf kunnen oefenen. Hier breng je jouw financiële situatie in kaart.

Pitch uitreiking prijs/investeerder

Afronding: Eindgesprek/presentatie Pitch & Pitch Challenge Event

Het traject wordt afgesloten met een individueel eindgesprek waarin samen met de deelnemer de balans wordt opgemaakt. De ondernemers hebben zelf hun gedegen ondernemersplan geschreven bij afronding van het traject. Het traject wordt gezamenlijk afgesloten met een presentatie waarbij er mogelijke, relaties, stakeholders en investeerders, aanwezig zullen zijn. Deelnemers aan het Ondernemersplan traject mogen meedoen aan de Pitch Challenge event in maart 2020 voor extra aanmoedigingsbonus t.w.v 10.000 srd


Deel 2: Bestendigen van de onderneming (6-8 maanden)

Bij het opstarten en het bestendingen van de onderneming hoort begeleiding op maat door een mentor/sparringpartner waarbij de ondernemer wegwijs gemaakt wordt in de verschillende manieren van ondernemen en de gebruiken. Hier valt te denken aan hulp bij het opstarten met name een verdieping in het bepalen van de doelgroep, invulling geven aan product zichtbaarheid, uitwerking van de inzet van de diversie sociale media platformen, netwerken etc. Het is een individuele begeleiding en een aanvulling op het gezamenlijke traject is nodig omdat alle deelnemers en hun initiatieven anders zijn.

Deel 2

Onderdeel

Wanneer

Begeleiden praktijk op maat door mentor/investeerder
Opstarten>Bestendigen >Netwerken

Gedurende 6-8 maanden in Suriname in het Ondernemershuis Paramaribo


Kosten en investering


Deel I
6 sessies (2 maanden)

Ondernemersplan schrijven

Groepslessen inclusief coaching & Matching investeerders


                  250 usd


Deel II6 – 8 maanden

maandelijkse 1 op 1 business coaching

Opstarten >Bestendigen Actieplan > Netwerken


               300 usd


Informatie Ondernemersplanschrijven